Medaila pri uvítaní do zivota dietata predná a zadná strana
Výpoctová technika Anmarcomp predná a zadná strana
Hokejový klub Iskra Partizánske predná a zadná strana
Kalendárik 2015 klubu filatelia 52 - 40 Partizánske predná a zadná strana
Podpis brankára Iskra Partizánske Frantiska Kluciara 2015
Zbieranie Partizánskeho
75 narodeniny mesta Partizánskeho 2013
Medaile
Trická a polokosele
Ostatné
LP platna ZEDEANKA - ked vyhráva ZEDEANKA 1989
Knihy a brozurky
25 rokov SPŠ
Literárne múzeum A.S.Puskina 1989
Sport v Partizánskom patdesiatrocný 1989
Partizánske ilegalita a povstanie 1989
Partizánske Staré a nové epochy 2000
Velké Bielice -história a súcasnost- 2003
Klub Absolvetov Batovej skoly rocenka 2009
Klub Absolvetov Batovej skoly rocenka 2010
Partizánske Slovenskaá republika a Valasské mezirící Ceská republika 2012
Bata a Slovensko 2012
Batovská architektúra na Slovensku 2012
ICM výrocná správa za rok 2013 2014
Dychová hudba Bielicanka 2014
Frantisek Kluciar Brankár zivota 2014
ART - BRUT 2014
Jozef a Ludmila Jelenak 2015