75.výrocie meta Partizánskeho - Peciatkovanie pohladníc 13.9.2013
Foto Lubos Gallo
Foto Noviny Tempo
Foto Mgr. Sergej Talár
Foto Igor Králik
Burza známok v Trencine 10.11.2013