Klub filatelistov 52 - 40 Partizánske

  Zameranie: Filatelia (známky), Numizmatika (mince), Notafilia (bankovky), Filokartia (pohladnice), História mesta Batovany - Partizánske a nás región   Kontakt:

   Predseda:   Jozef Siarik

   Kontakt:    Jána Svermu 1452/4

                     958 01 Partizánske


   Mob:   0911 724 131

   E-mail: siarikj@gmail.com


   Klubove stretnutia sa konajú na  adrese CVC:   

                             Centrum volného casu - Luhy

                              Ul. Generála Svobodu 903/53

                              958 01 Partizánske

   Klubove stretnutia sa konajú v nedelu od 9 - do 11 hod.


   Administrátor e-mailu: filatelia.pe@gmail.com

   Facebook stránka: Filatelia Partizanske

   Facebook stránka: Batovany - Partizánske a región na pohladniciach