Krúzok mladých filatelistov pri klube filatelistov 52 - 40 Partizánske
Kronika z novín a casopisov KMF pdf
Kronika z novín a casopisov KMF pri klube filatelistov 52 - 40 Partizánske
Skolský rok 2022/2023
Krúzok mladých filatelistov 01 pdf
Krúzok mladých filatelistov 02 pdf
Zameranie: Filatelia (známky), Numizmatika (mince), Notafilia (bankovky), Filokartia (pohladnice), História mesta Batovany - Partizánske
Krúzok mladých filatelistov 03 pdf