Pri prílezitosti zalozenia 77. výrocia mesta 7.8.2015
Foto Lubos Gallo
Foto Mgr. Peter Múcka
Pri prílezitosti zalozenia 77. výrocia mesta 7.8.2015 infoletácik pdf
Bratislavské zberatelské dni 5.-6.2015
Mezinárodní veletrh Sberatel v Prahe 4.9.2015