Výstava k 140. výrociu narodenia M. R. Stefánika v Holíci 12.9.2020
Stanislav Dukla