Zbaratelské stretnutie v Prievidzi 2.2.2020
Burza starozitností a zberatelských predmetov v Trencíne 8.2.2020
135. výrocie posty Simonovanoch v mestskom múzeum Partizánske 14.2.2020
Výrocná schodza 23.2.2020
Inaugurácia postovej známky 100 výrocie narodenia Jána Pavla II. v Nitre 18.5.2020
Klub Fera Horniaka výstup na Zobor v Nitre 27.6.2020
Foto Jozef Siarik
Foto Cyprian Biro
Výstava svatý Cyril na postových známkach v Nitre 3.7.2020
Foto MVDr. Milan Šajgalík
Inaugurácia postovej známky Vodný hrad v Simonovanoch - Partizánske 3 4.9.2020
Foto Lubos Gallo
Foto Sme rodina
Foto Stanislav Bajer
Foto Stanislav Zahornacky
Foto Pavel Dodok
Foto Ján Suba
Príprava výstavy v múzeu v Partizánskom 6.2.2020
Navsteva u rytca a grafika slovenských známok v Zikave 13.6.2020
Foto Jozef Siarik
Návsteva súkromného filatelisticko-postového múzea Plevník-Drienové 24.7.2020