Stretnutie Thonetovcami o pripavovanej postovej známke kastiela vo Velkých Uherciach v Bratislave 19.1.2023
Burza starozitnosti v Nitre 21.1.2023
Vyzrebovaný o najkrajsiu postovú známku Ivan Siarik posta Toronto v Kanade 5.2.2023
Výrocná schodza 12.2.2023
Foto Lubos Gallo
Foto Jozef Siarik