Kronika z novín a casopisov prvá cast pdf         Kronika z novín a casopisov druha cast pdf
Kronika z novín a casopisov Klubu filatelistov 52 - 40 Partizánske
Spomienka na bývalého predsedu Ladislava Chalupu
Vernisáz výstavy 60. výrociu SNP v kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trencíne 9.8.2004
Organizátori výstavy z lava: pplk.v.v. Ing. Karol Milan, Jozef valcek, Ladislav Chalupa úcastník SNP a vystavovatel, npráp.v.v. Jozef Korený - kurátor výstavy a plk.gst.v.v. Ing. Dominik slezák - predseda KF 52 - 19
Ladislav Chalupa - úcastník SNP, príslusník Hornonitrianskej partizánskej skupiny Albína Grznára Pred svojím exponátom SNP
Spomienka na bývalého predsedu Ladislava Chalupu pdf
Logá filatelistov
Prvé klubové loga sú po 71 rokov aj 8 mesiacov a 29 dní
Foto Pavol Ondrás Trencín
O nás zberateloch
O nás zberateloch pdf