História posty
135. výrocie otvorenia posty 15.2.1885-15.2.2020 prímestskej casti Simonovany - Partizánske 3 pdf 14.2.2020
15. výrocie otvorenia posty 11.7.2005-11.7.2020 Partizánske 7 pdf