Kaset Partizánskeho a násho regiónu
10. výrocie zalozenia Batovian 1.5.1948
30 rokov 1939 - 1969 ZDA - Závody 29. Augusta Partizánske 1969
55. rokov Paertizánskeho 1994
Prílezitostný let Trencín - Velké Bielice 22.8.1998
55. rokov klubu filatelistov v Partizánskom 1.9.1999
Kralovstvo Cisárska postová cesta 18.6.2001
130 rokov zeleznice Topolcany – Velké Bielice 26.6.2014
Cyrilometodská Koleso-kolieskoiáda vo Velkých Bieliciach, Návojovce, Partizánske 5.7.2018
30. rokov hvezdárne v Partizánskom 30.8.2018
Frantisek Horniak v Partizánskom 13.10.2022
Renesacný kastiel Brodzany 22.9.2023