Klubové stretnutia sa konajú kazdú nedelu 9 - 11 hod.