75. výrocie Partizánskeho 13.9.2013
SJAZD SSM Batovany 28. - 31.1946
55 rokov klubu filatelistov a 60 rokov mesta v Partizánskom 1.9.1999
Pekný pozdrav z oslav zalozenia Batovian 10 rokov 1.5.1948
Kralovstvo Cisarska postova cesta v Partizánskom1.6.2001
Prílezitostné postové peciatky a kaset Partizánskeho a násho regiónu
Kvalifikácia na I. ME v hádzanej zien v Partizánskom 13.6.1993
55 rokov Partizánskeho 1994
Pozehnania Pastoracného centra v Bosanoch 30.1.1994
Inaugurácia poštovej známky Vianoce 2014 Chynorany 14.11.2014
70. výrocie narodenia Jána Christofer Kardinál Korec Bosany 22.1.1994
Cyrilometodská Koleso-kolieskoiáda vo Velkých Bieliciach, Návojovce, Partizánske 5.7.2018
80. výrocie Partizánskeho 6.9.2018
Výstava KF 52 - 40 v Partizánskom 8.8.2018
Prílezitostný let Trencín - Velké Bielice 22.8.1998
130. rokov zeleznice Topolcany – Velké Bielice 26.6.2014
30. rokov hvezdárne v Partizánskom 30.8.2018
70. výrocie pozehnania kostola Partizánskom 2.9.2019
75. výrocie KF 52 - 40 Partizánske 20.9.2019
135. výrocie zalozenia posty Partizánske 3 14.3.2020
Inaugurácia postovej známky Vodný hrad Simonovany-Partizánske 3 4.9.2020
Mária L. Simonyi-posledná grófka Simonovanoch-Partizánske 3 4.9.2020
Inaugurácia poštovej známky Kližske Hradište - Veľký Klíž 15.11.2002