Tlacové listy
Tlacové listy pri prílezitosti 80 rokov mesta Partizánskeho 2018
Tlacový list pri prílezitosti 70. výrocia pozehnania Kostola Bozského Srdca Jezisovho v Partizánskom 1.9.2019 a 30. výrocie konsekrácie 2.9.2019
Pri prílezitosti 760. výrocia prímestskej casti Simonovany - Partizánske 3 2020
Pri prílezitosti 750. výrocia prímestských casti Velkých a Malých Bielic - Partizánske 2021